Mở lớp- Giới thiệu về Thiền

Vào mỗi tối thứ ba hàng tuần từ 7:00 giờ tối đến 8:00 giờ tối chúng tôi có mở lớp giới thiệu về Thiền, mời bạn đến Thiền Viện để tham dự với chúng tôi.

Bạn thích Thiền nhưng chưa rõ về Thiền, bạn muốn đến để biết rõ hơn về Thiền phải không?
Thiền không lạ đối với bạn, nhưng thời gian qua bạn đã ngưng tập Thiền phải không?
Nhiều năm bạn đã thực tập một mình và bây giờ bạn muốn tìm một nhóm để cùng nhau thực tập phải không?

Hãy đến thăm Thiền Viện của chúng tôi để biết Thiền là gì? và được hướng dẫn từng bước căn bản trong việc thực tập thiền. Bạn có cơ hội hỏi và sẽ được trả lời những gì bạn còn thắc mắc về Thiền.

Thiền viện đón chào tất cả mọi người. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 7:00 giờ tối và kết thúc lúc 8:00 tối. Bạn có thể đến thường xuyên vào mỗi thứ ba. Nếu bạn muốn đi sâu hơn về Thiền bạn có thể ghi danh tham dự những khóa Thiền hàng tuần.

Mời các bạn đến lắng nghe, học hỏi và thực hành, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm mình đã được lợi ích về thân tâm và cuộc sống. Nếu muốn đi sâu hơn về Thiền, các bạn cũng sẽ được hướng dẫn thực tập để sớm tìm ra hạnh phúc chân thật nơi mỗi người.

Chúng tôi hy vọng được đón chào các bạn sớm!

Địa chỉ của chúng tôi: Thiền Viện Phổ Môn, 15202 Dora Lane, Sugar Land, TX 77498
Hãy gọi cho chúng tôi tại (281) 565-9718 hoặc email cho chúng tôi: contact@universaldoor.org