Những thông tin và khoá tu sắp tới

 • Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2014, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- THẮP SÁNG NỘI TÂM Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2014, 9:00am - 4:00 pmCắm trại 1 ngày cho tuổi trẻ! Xin gọi để ghi danh 281-565-9718.
 • Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 đển Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014Khóa Tu Học Hai Ngày -- Chủ đề:Thân Đâu Tâm Đó- Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014, 11:00am - 1:00 pmLễ Sinh Nhật Thiền Viện Suối Từ ở Dallas, TX. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718 hoặc 972-861-9728.
 • Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014, 6:00pmBUỔI TIỆC CHAY -- Họp Mặt: Chia Sẽ Về  Đường Hướng Phát Triển Và Tương Lai Của Thiền Viện Phổ Môn Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014, 11:00am - 1:00 pmLễ Vía Quán Âm Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Thứ ba, ngày 7 tháng 10 đến Thứ bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014Khóa Tu Học Năm Ngày --Chủ đề: Điều Trị và Thanh Lọc Thân Tâm Để Có Cái Nhìn Mới Và Sống Tích Cực Trong Tinh Thần Giác Ngộ Nơi Mỗi Người.Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2014, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- THẮP SÁNG NỘI TÂM Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Thứ bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014, 5:00pm - 9:00 pmLễ Hội Trung Thu 2014 Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 7 tháng 9 năm 2014, 11:00am - 12:30 pmChương Trình Sinh Hoạt Hằng Tuần cho Tuổi Trẻ Vào Mùa Thu Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Chủ Nhật, ngày 7 tháng 9 năm 2014, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- THẮP SÁNG NỘI TÂM Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Mỗi Chủ Nhật, 9:00am - 11:00 amKhóa Thiền "Sống Tỉnh Thức và Tươi Mát Trong Mọi Hoàn Cảnh" . Xin gọi vào để biềt thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Mỗi Chủ Nhật, 11:00am - 12:30pmBuổi pháp thoại
 • Xem nhiều sự kiện »

Chào mừng mọi người đến để tìm lại...

"NIỀM VUI CHÂN THẬT VỐN CÓ NƠI MỖI NGƯỜI"
Niềm vui chân thật, là sự giải thoát, là sống tự do tự tại trong từng giây phút. Dù sống ở đâu, hoàn cảnh nào, không còn mâu thuẩn, chống trái hay phiền trách. Không gì ảnh hưởng được người giải thoát. Nhờ thông suốt nội tâm mình và rõ người nên ta mở lòng sống trọn vẹn, gần gũi, biết lắng nghe để hiểu và sống hòa hợp với mọi người, đồng thời biết cách giúp những người thân hay người chung quanh đạt được như họ.

Thấu suốt nguồn gốc và thực chất khổ đau để có... Niềm vui chân thật

 Open Meditation Class at Universal Door Meditation Center