Những thông tin và khoá tu sắp tới

 • Mỗi Chủ Nhật, 11:00am - 12:30pmBuổi pháp thoại "Khai Tâm". Xem thêm »
 • Mỗi Chủ Nhật, 9:00am - 11:00 amKhóa Thiền "Mồi Đèn Giác Ngộ". Xin gọi vào để biềt thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Mỗi Chủ Nhật, 11:00am - 12:30pmKhai Giảng Chương Trình “Phổ Môn Youth and Teen Program” tại Thiền Viện Phổ Môn Bắt đầu vào ngày 11 tháng 1 năm 2015. Xem thêm » Bấm vào xem bản tin về chương trình tuổi trẻ »
 • Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- . Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2015, bắt đầu từ 6:00 pmĐại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Xem thêm »
 • Thứ Sáu ngày 17 tháng 7 đển Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2015Khóa Tu Học Ba Ngày -- Chủ đề:BẢO HIỂM TÂM LINH Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Thứ Ba ngày 23 tháng 6 đến Thứ Hai ngày 6 Tháng 7 năm 2015Khóa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Phổ Môn và Thiền Viện Suối Từ.Thiền Viện tạm thời đóng cửa trong thời gian trên, xin gọi lại sau ngày 6 tháng 7 năm 2015. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2015, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- . Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2015, 10:00am - 4:00 pmCắm trại 1 ngày cho tuổi trẻ! Xin gọi để ghi danh 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2015, 5:30pm - 8:00 pmĐại Lễ Phật Đản 2015-PL 2559 với chủ đề Phật Pháp: Phương Thuốc Nhiệm Mầu Chuyển Hóa Khổ Đau. Xem thêm »
 • Thứ Ba ngày 12 tháng 5 đển Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015Khóa Tu Học Năm Ngày -- Chủ đề:THẮP SÁNG NỘI TÂM --- NHẬN RA TÂM GIÁC NGỘ NƠI CHÍNH MÌNH. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- . Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2015, 6:00pmBUỔI TIỆC CHAY -- Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Thư Cảm Tạ Buổi Tiệc Chay-Họp Mặt »
 • Chủ Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2015, 6:00pm - 8:00 pm Lễ Sinh Nhật Phổ Môn 12 tuổi! Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2015, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- . Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718.
 • Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2015 lúc 11:00amLễ Thượng Nguyên -- Đốt Nến Cúng Phật Đầu Năm - Hồi Hướng Cho Gia Đình. Xem thêm »
 • Chương Trình Tết Ất Mùi 2015Bấm vào xem bản tin về chương trình »
 • Chủ Nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2015 lúc 11:00amLễ Tát Niên 2015. Xem thêm »
 • Thứ Bảy ngày 17 tháng 1 đển Thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2015Khóa Tu Học Ba Ngày -- Chủ đề:Thân Đâu Tâm Đó- Phát Triển Hạt Giống Giác Ngộ. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015, 11:00am - 1:00 pmLễ Phật Thành Đạo. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Thứ Hai ngày 22 tháng 12 đến Thứ Hai ngày 05 Tháng 01 năm 2015Khóa An Cư Kiết Đông tại Thiền Viện Phổ Môn và Thiền Viện Suối Từ.Thiền Viện tạm thời đóng cửa trong thời gian trên, xin gọi lại sau ngày 5 tháng 01 năm 2015. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2014, 9:00am - 4:00 pmKhóa Tu Học Một Ngày -- Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm, Nhận ra Tâm Giác Ngộ Nơi Chính Mình. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2014, 9:00am - 4:00 pmCắm trại 1 ngày cho tuổi trẻ! Xin gọi để ghi danh 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 đển Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014Khóa Tu Học Hai Ngày -- Chủ đề:Thân Đâu Tâm Đó- Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718. Xem thêm »
 • Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014, 11:00am - 1:00 pmLễ Sinh Nhật Thiền Viện Suối Từ ở Dallas, TX. Xin gọi để biết thêm chi tiết 281-565-9718 hoặc 972-861-9728.
 • Xem nhiều sự kiện »

Chào mừng mọi người đến để tìm lại...

"TÂM GIÁC NGỘ VỐN SẴN NƠI MỖI NGƯỜI"
Tâm Giác Ngộ, là Tâm thênh thang bất động lúc nào cũng hiện hữu, lúc nào cũng sáng suốt, rõ ràng, thường biết tất cả mọi sự mọi vật bên trong cũng như bên ngoài nhưng không trụ trong ngoài, đến đi tự tại, thông suốt không chướng ngại, có khả năng phá trừ lầm chấp, như mặt trời lên bóng tối tự tan. Ngay cái thực tại hiện tiền đó không có quá khứ và vị lai, chỉ có hiện tại nhiệm mầu, trần lao phiền não không thể nhiễu loạn được. Đây là chốn bình an, là quê hương đích thực mà chúng ta cần tìm về.

 

Phát Tâm Cầu Giác Ngộ ... Lầm Chấp Khổ Đau Tự Rơi Rụng

 Open Meditation Class at Universal Door Meditation Center