Vài nét về Phổ Môn | Lịch sử | Thiền sinh của chúng tôi | Thời khóa hàng ngày và hàng tuần | Hình ảnh

 

Vài nét về Phổ Môn

Vài nét về Phổ Môn

Trên con đường Charles Lane khá im vắng, chúng ta dừng chân trước cổng Thiền Viện Phổ Môn, 2 trụ cổng được xây dựng xinh xắn nhưng trang nghiêm. Một tác phẩm thẩm mỹ và đặc biệt nổi bật trước mắt chúng ta, là bảng hiệu PHỔ MÔN MEDITATION CENTER được quý Sư Cô và thiền sinh tự tay khắc trên một phiến đá lớn.

About Us at Universal Door Meditation Center, Houston

Vào cổng Thiền Viện, trước mắt chúng ta, một cảnh trí đơn sơ nhưng thật thiền vị mở ra: Thiền đường, nhà tăng, phòng khách, phòng thiền trà, bên phía trái, quý Sư Cô cũng tự làm một vườn thiền rất nên thơ. Đi sâu vào Thiền Viện là một thiền thất, kế đó, là ngôi nhà sàn dành cho quý thiền sinh về ở trong những khóa tu và nhà bếp, nhà ăn. Một vườn rau, trồng nhiều thứ rau quả thu hoạch thường xuyên. Những cây cổ thụ và các cơ sở trên, được phối hợp hài hòa chung quanh một bãi cỏ quanh năm tươi xanh, mượt mà, rộng thoáng, cho ta một cảm giác mát rượi, êm đềm, dù vào những tháng mùa hè nóng bức của Houston...

NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP THIỀN VIỆN

Năm 2001, trong một chuyến về thăm Houston, Sư Cô Diệu Thiện gặp 2 người Phật tử, lúc ấy họ đang có vấn đề trong nội tâm và tha thiết cầu mong Sư Cô giúp, Sư Cô đã dành nhiều thời giờ hướng dẫn họ. Nhờ vậy, họ thấy trong người nhẹ ra, ăn ngủ được sau bao ngày mất ngủ, cuộc sống vui và thoải mái hơn. Thấy sự lợi ích của con đường khám phá nội tâm này, họ đã giới thiệu cho nhiều người cùng đến tu học với Sư Cô. Càng tu học, càng thấy ích lợi, họ đồn nhau, dần dần hình thành được một nhóm tu học khá đông. Sau đó, họ mời Sư Cô ở lại Houston để tiếp tục giúp họ tu tập. Lúc này, nhà các vị Phật tử không đủ không gian cho sinh hoạt của một nhóm quá đông. Mọi người bàn nhau tìm đất để thành lập Thiền viện, những mong, có chỗ nơi rộng rãi, thuận tiện cho mọi người đến nghe pháp, tu tập chuyển hóa nội tâm và tìm lại niềm vui vốn sẵn nơi chính mình.
Mãi đến năm 2003, Sư Cô và mọi người tìm được căn nhà nằm trên mảnh đất rộng thoáng. Thiền Viện Phổ Môn được hình thành tạo dựng bởi nhân duyên đó. Ngày ra mắt Thiền Viện, có sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni và đông đảo Phật tử.
Từ khi có Thiền Viện, Sư Cô mở nhiều khóa tu học, hướng dẫn mọi người tìm lại an lạc giải thoát (Chơn Hạnh Phúc) nơi chính mình bằng con đường khám phá nội tâm. Nhờ nhận ra chính sự mê lầm, ôm chấp làm cho đời sống thêm nhiều trói buộc, đau khổ và che lấp hạt giống giải thoát nên nhiều học trò của Sư Cô hết lòng tu tập và từ đó, đời họ thay đổi…
Với đường lối tu tập nhiều ích lợi này, Sư Cô được nhiều tiểu bang của nước Mỹ và các nước khác mời đi hướng dẫn.

About Us 4 at Universal Door Meditation Center, Houston, TX

Tại sao chọn tên “Phổ Môn” ?

Phổ Môn là tên một phẩm trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.Trong phẩm này đức Phật nói về Bồ Tát Quán Thế Âm và những hạnh nguyện rộng lớn của ngài.
Bồ Tát Quán Thế Âm chứng nhĩ căn viên thông được Tri Kiến Phật nên ngài khởi lòng từ bi, lắng nghe những âm thanh đau khổ của thế gian, nguyện vào những cảnh giới chúng sanh tùy theo hoàn cảnh của họ mà độ họ nên nguyện của ngài rộng lớn, độ khắp chúng sanh. Do đó, phẩm kinh này được gọi Phẩm Phổ Môn.

Trong Phẩm kinh này, Bồ Tát Trì Địa cũng nói:" Nếu chúng sanh ở cõi Ta bà, tu theo pháp tu của Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được lợi ích lớn, công đức vô lượng. Vì những chúng sanh này trở về được tánh nghe thanh tịnh sáng suốt nơi chính mình nên tâm hoàn toàn thanh tịnh, sáng soi, khởi phát diệu dụng, được Tri Kiến Phật. Đây là pháp tu chung ở cõi Ta-bà này nên nói là Phổ Môn.".
Thiền viện sở dĩ lấy tên Phổ Môn là noi theo ý nghĩa của phẩm kinh Phổ Môn trên, nguyện giúp mọi người không phân biệt nam nữ,chủng tộc và tôn giáo, quán sát những phiền khổ nơi chính mình, thấu suốt những lầm chấp...để có cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, nếu muốn phát tâm sâu hơn, sẽ về được tự tánh thanh tịnh,sáng suốt nơi mình và cuối cùng, hoàn toàn giải thoát.
Theo lời Phật dạy, muốn chấm dứt khổ đau, được giải thoát là biết phiền khổ đến từ mình và tìm xem khổ phiền vì sao có mặt? Con đường khám phá nội tâm này không hề mâu thuẩn và chống trái với bất kỳ pháp môn, truyền thống và tôn giáo nào; tinh thần đó được gọi là Phổ Môn.
Phổ Môn là nguyện của người thấu suốt nguồn gốc khổ đau và thật sự giải thoát. Phổ Môn cũng là cửa lòng hoàn toàn rộng mở, cứu giúp mọi chúng sanh. Vì có mâu thuẩn, chống trái và đau khổ, lòng ta đóng lại. Khi biết chính mình làm mình khổ, lòng ta bắt đầu mở. Càng thấy rõ những ôm chấp nơi mình, lòng càng mở rộng, đến khi thấu suốt nguồn mê chấp thì lòng ta hoàn toàn cởi mở. Lúc đó, ta thật sự giải thoát và sống an vui, hòa hợp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Muốn biết thêm chi tiết về phần cúng dường, xin bấm vào đây... »

Thiền Sinh

Thiền sinh đến từ nhiều nơi, không phân biệt nam nữ, già trẻ, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo. Mọi người đến đây, hầu hết, họ điều có những thắc mắc, những vấn đề trong nội tâm và tìm cách để sống hạnh phúc thật sự. Khi đến đây, nhờ quý sư cô dễ gần gũi và cởi mở nên họ thường sống thật với chính mình. Họ có dịp hiểu rõ về mình, về con người mình, nhờ vậy, khi nghe pháp thoại và thực tập, họ dễ biết được nguyên nhân làm cho họ khổ, sự phát tâm tu học sẽ mạnh hơn, để cuối cùng họ sống thật sự hạnh phúc và tự do tự tại.

About Us 5 at Universal Door Meditation Center, Houston, TX AboutUs 2 at Universal Door Meditation Center
About Us 5 at Universal Door Meditation Center, Houston, TX AboutUs 2 at Universal Door Meditation Center
About Us 5 at Universal Door Meditation Center, Houston, TX AboutUs 2 at Universal Door Meditation Center
About Us 5 at Universal Door Meditation Center, Houston, TX AboutUs 2 at Universal Door Meditation Center
About Us 3 at Universal Door Meditation Center, Houston About Us 6 at Universal Door Meditation Center, Houston, TX

 

Mời bạn vào xem hình ảnh »